Gasinstallatie

Gasinstallatie

Het aanleggen en onderhouden van gasleidingen is een klus voor een Loodgieters-& Installatiebedrijf Zwanko B.V..

Gas is nu eenmaal een makkelijk ontvlambaar product en de leidingen die door het huis lopen moeten 100% betrouwbaar zijn.

Niet alleen de aansluitingen maar zeker ook de manier hoe de leidingen door het huis lopen is erg belangrijk.

De c.v. ketel waar het gas nodig is vormt meestal het eindpunt van de leiding, een goede en nauwkeurige aansluiting is zeer belangrijk.

Wij hebben de modernste apparatuur om te controleren of de installatie op een goede manier werkt, zo meten we of er koolmonoxide vrijkomt.

Lucht toe- en afvoer moeten op een goede manier geregeld zijn. Tevens bestaat er de mogelijkheid om uw gasinstallatie op lekkages te laten controleren.