Legionellapreventie

Legionella 

Om de groei van legionellabacteriën te voorkomen is gedegen beheer en controle op o.a. collectieve drinkwaterinstallaties en proceswater noodzakelijk.  Naast legionella advies verzorgen wij ook alle aanvullende diensten zoals monstername, keerkleppen controle en het kalibreren van thermometers.

Legionella-preventie verplicht of zorgplicht?

Sinds de uitbraak van legionella in Bovenkarspel in 1999 heeft de overheid de wetten en regels ten aanzien van legionellapreventie sterk aangescherpt. Als u eigenaar bent van een prioritaire instelling dan bent u verplicht preventieve maatregelen te nemen om legionella te voorkomen.

Onder de prioritaire instellingen vallen:

– ziekenhuizen en zorginstellingen
– zwembaden, sauna’s en wellness centra
– penitentiaire inrichtingen en asielzoekerscentra
– truckstops en wegrestaurants met openbare douchefaciliteiten
– hotels, (mini-)campings, bungalowparken, jachthavens en bed & breakfasts met meer
  dan 5 slaapplaatsen

Legionella zorgplicht.

Voor alle overige, niet-prioritaire locaties zoals sporthallen, kantoren, zorgwoningen en bedrijfsgebouwen, geldt t.a.v. legionellapreventie de algemene zorgplicht die is vastgelegd in de Drinkwaterwetgeving. In de praktijk betekent dit dat u, als eigenaar van een collectieve waterinstallatie, zelf eindverantwoordelijk bent voor de kwaliteit van het drinkwater dat u aan gasten, gebruikers of personeel beschikbaar stelt. Ook voor niet-prioritaire instellingen is het dus aan te bevelen om een risicoanalyse en beheersplan legionella op te stellen en periodiek watermonsters te laten nemen. U bent hier echter niet toe verplicht.

Diensten legionella-preventie

Naast het uitvoeren van een legionella risicoanalyse en/of het opstellen van een legionella beheersplanvoor uw bedrijf of instelling kunnen wij u ook helpen met de implementatie, het beheer en de periodieke controles.

U kunt hierbij denken aan:

– legionella monstername
– laboratorium analyse en legionella onderzoek
– keerkleppen controle
– kalibratie van legionella thermometers
– automatisch meten en registreren watertemperaturen
– controle op correcte uitvoer van het legionellabeheer
– administratieve taken rondom legionellabeheer

Loodgieters- & Installantiebedrijf Zwanko B.V. biedt u één aanspreekpunt voor alle diensten op het gebied van legionellapreventie. Omdat wij advies, beheer en controles kunnen combineren, bespaart dit tijd en geld.

Kampt uw bedrijf met structurele legionellaproblemen? Dan krijgt u van ons een onafhankelijk advies en begeleiden wij u graag naar een blijvende oplossing.

Meer informatie of een offerte?

Wilt u een offerte aanvragen, advies of meer informatie over de legionellapreventie ? Neem dan contact met ons op. We zijn dagelijks te bereiken op tel: 010-4345344. U kunt ons ook een e-mail sturen Info@zwanko.nl