Wij beschikken over het CO Certificaat BRL 6000-25

InstallQ erkend en CO-VRIJ gecertifieerd bedrijf

Loodgieters-& Installatiebedrijf Zwanko B.V. is een door InstallQ erkend en gecertifieerd bedrijf. Verder zijn wij ook CO-VRIJ gecertificeerd (BRL6000-25) en staan we in het kwaliteitsregister van de echteinstallateur.nl.

Het logo van InstallQ is een bewijs van kennis en kunde.

Loodgieters–& Installatiebedrijf Zwanko B.V. wordt op zijn vakgebied gecontroleerd op bepaalde vakbekwaamheidseisen. Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en de NEN-normen.

Verplichte CO-VRIJ certificering
Vanaf 1 april 2023 mogen alleen CO-VRIJ gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs met een Bewijs van Vakmanschap CO nog bepaalde werkzaamheden uitvoeren aan gasinstallaties, rookgasafvoer voorzieningen of verbrandingsluchttoevoeren.

Alle monteurs van Loodgieters-& Installatiebedrijf Zwanko B.V. beschikken over een certificaat voor BRL6000-25 of een ander door het Ministerie van BZK toegelaten schema. Dit is een gevolg van het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. De wet staat in het Bouwbesluit en trad op 1 oktober 2020 in werking.

Aanleiding
Aanleiding is een rapport van de onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2015 over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. De aanbevelingen van de onderzoeksraad zijn door de overheid overgenomen. Hiermee is het voortaan verplicht om werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uit te laten voeren onder certificaat. Hiermee wil de overheid koolmonoxidevergiftigingen in woningen voorkomen.

Neem contact met ons op voor een afspraak te maken,met een door InstallQ erkende monteur.